LashLovers/Studio Glamour
Joensuun Tiedepuisto
Länsikatu 15, Joensuu

LashLovers-ripsienpidennykset
Anne Leppänen
Puh. 040 6353 770


Studio Glamour on avoinna ajanvarauksella ma-pe.

Tiedepuiston edestä löytyy parkkitilaa kadun varresta (2h kiekolla) sekä myös parkkitalo Tiedepuiston välittömässä läheisyydessä (Hallitie 2).

Saapuessasi Studio Glamouriin, tule Tiedepuiston pääaulaan Länsikadun puolelta. Sisäänkäynnin vasemmalla puolella olevat kierreportaat vievät 2.kerrokseen, josta löytyvät odotustilat. Noudamme sinut siitä ripsistudioon.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Studio Glamour / Lumo Decos, c/o Joensuun Tiedepuisto, Länsikatu 15, 80110 JOENSUU

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anne Leppänen, puh. 0406353770, anne@lashlovers.fi

Henkilötietojen käsittely
Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista tietoturva- ja tietosuojasääntelyä. Henkilötietoa kerätään ja käsitellään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi.
Tietojen pääasialliset lähteet ovat rekisteröity itse. Käsittelemme henkilötietoja, joita ovat Studio Glamourin asiakkaiden nimi, puhelinnumero, osoite sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

Tietojen luovutus
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta viranomaisten lakiin perustuvaa vaatimusta.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus
– tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu
– saada tietoonsa itseään koskevat rekisterin sisältämät henkilötiedot
– pyytää tietojensa oikaisemista
– vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot
– siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle
– tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostitse tai postitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Studio Glamour poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Studio Glamouria poistamaan häntä koskevat tiedot.

Tietosuojaselosteen hyväksyntä
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja päivitetty 24.5.2018.